Třída 6

Třída 6 Mgr. Martina Kučerová, Petra Přečková, asistent pedagoga Mgr. Zuzana Ondřejková