O nás

Mateřská škola se 45 letou tradicí prodělala za dobu svého působení řadu změn. Tou nejzásadnější je díky dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko během let 2008 – 2010 velký projekt – rekonstrukce a přístavba mateřské školy. Původní budova slouží svému účelu po modernizaci již od 1. září 2009 a slavnostní otevření přístavby, dokončené v červnu roku 2010, se uskutečnilo v úterý 24. srpna 2010. Naplnil se tak hlavní cíl akce, jímž bylo navýšení kapacity MŠ o 50 dětí na nynější kapacitu 190 dětí v sedmi třídách. Kompletní rekonstrukcí prošla i přilehlá zahrada.

Profilace mateřské školy v současnosti:

Od září 2009 sedmitřídní mateřská škola s kapacitou 190 dětí, o které pečuje 15 pedagogických pracovnic, 2 asistenti pedagoga, 6 správních zaměstnanců a 5 zaměstnanců školní jídelny. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok", který je vytvořen na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Pěvecký sbor „Mateřídouška" byl založen v roce 1982. Ve sborečku bývá každý rok zapsáno 45-50 dětí z mateřské školy, které se scházejí 2x týdně i častěji a osvojují si základy hudebně pohybové výchovy. Písničky, které se učí si i samy doprovázejí na dětské hudební nástroje. Za dobu své existence absolvoval sboreček více než 110 vystoupení, bylo v něm zapsáno bez mála 1800 dětí z Frenštátu p.R. a společně se naučily na 100 různých písniček.Pravidelně se svými vystoupeními zapojuje do kulturního dění města.

Barevná angličtina – „Hello children" – „Ahoj děti" – ozývá se každodenně ve 2. a 5. třídě mateřské školy. Od letošního roku i v 7. třídě. Děti se setkávají s anglickým jazykem formou písniček, her a říkadel... To všechno pod vedením speciálně proškolených učitelek mateřské školy.

Výtvarný kroužek je v některých třídách pro předškoláky s nadáním pro různé výtvarné techniky – výtvarné práce dětí reprezentují mateřskou školu na různých výstavách ve městě během roku a výtvarných soutěžích.

Předplavecký výcvik – pro předškoláky, pod vedením Plavecké školy Laguna.

Lyžování se sluníčkem – 5-denní výjezdový lyžařský kurz pro děti od 4 let ve SKI areálu Bílá.

ZumbAtomic – 1x týdně Zumba cvičení upravené pro děti – s profesionální lektorkou

Další akce během roku – Mikulášská nadílka, Vánoční besídka s programem, Maškarní karneval v Domu kultury, Besídka ke Dni matek, Dětský den, Školní výlet aj.