Zahájení školního roku 2016/2017

12.09.2016

Program 1. září:

- 6:00 - zahajuje provoz ranní školní družina- 7:40 hod.

- 8:00 - zahájení školního roku s třídním učitelem ve třídách s následným slavnostním shromážděním před budovou školy

- 9:00 - slavnostní vítání prvňáčků ve třídách za účasti představitelů města

- 9:15 - zakončení programu a odchod ze školy pro 1. stupeň

- 9:30 - zakončení programu a odchod ze školy pro 2. stupeň

- 9:15 - 16.30 hod. - odpolední provoz školní družiny - na odpolední družinu je nutná větší svačina, protože školní jídelna začíná vařit až od pátku 2. září

 

- žáci získají informace o průběhu prvních školních dnů, o přihlášení ke stravování, o novém rozvrhu hodin atd.

- žáci budou seznámeni se školním řádem

- noví žáci převezmou čipy pro stravovací a docházkový systém

- parkování před budovou školy bude 1. září omezeno

 

Program 2. září :

- třídniké práce na 1. i 2. stupni, rozdání učebnic žákům

- 1. st. odejde domů v 11:30 hod., 2. st. ve 12.15 hod.(6. ročník) resp. ve 12.30 hod. (7. a 8. ročník)

- provoz zahajuje školní jídelna